• سازمان نظام پزشکی تبریز
  • سازمان نظام پزشکی تبریز
  • سازمان نظام پزشکی تبریز
  • سازمان نظام پزشکی تبریز
  • سازمان نظام پزشکی تبریز
  • سازمان نظام پزشکی تبریز
  • سازمان نظام پزشکی تبریز
  • سازمان نظام پزشکی تبریز
  • سازمان نظام پزشکی تبریز

اخبار سازمان

گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی سازمان نظام پزشکی تبریز طی یکسال اخیر به همراه خبر خوب عودت مبلغ اختلاس شده از سازمان در ادوار گذاشته به حساب سازمان

ادامه مطلب

مشاهده نامه

(دریافت مجدد پیامک)

آمار سایت

تعداد بازدید امروز 0
تعداد بازدید دیروز 127
تعداد کل بازدید 18291