مشاور مالیاتی

 

  روزهای حضور :

پنج شنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح مشاور ارشد مالیاتی سازمان نظام پزشکی تبریز آماده ارائه مشاوره، راهنمایی و پاسخگویی به کلیه ی چالش ها، دغدغه ها و سوالات مالیاتی اعضای محترم شامل مشاوره در تکمیل اظهارنامه مالیاتی، مالیات غیر معقول و ... می باشد.

 

* لازم به یادآوری است که کلیه ی خدمات مشاوره مالیاتی قابل ارائه از سوی ایشان برای اعضای محترم به صورت کاملاً رایگان می باشد.

 

عقد تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی تبریز با کارشناس ارشد مالیاتی جدید سازمان در راستای ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به اعضای محترم سازمان (به صورت رایگان)؛

 

* با عنایت به رویکرد جدید سازمان نظام پزشکی تبریز در جهت توسعه و تکمیل سبد خدمات قابل ارائه به اعضای خود و همچنین با بررسی های صورت گرفته در خصوص شناسایی بخشی از چالش های مختلف اعضای جامعه پزشکی از طرق مختلف و اقدام به انجام کارشناسی های مقتضی در خصوص رسیدگی و اقدام به رفع بخشی از دغدغه های ایشان و در نهایت در راستای نیل به اهداف متعالی خود، این سازمان با اعطاي حکم توسط جناب آقای دکتر علیرضا صادقپور ریاست سازمان و با حضور جناب آقای دکتر سید مهدی حق دوست معاونت پشتیبانی سازمان با عقد قرارداد همکاری با جناب آقای ناصر مقدم طاهری، ایشان را به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی سازمان و همچنین مشاور ارشد مالیاتی اعضای محترم سازمان نظام پزشکی تبریز معرفی و اقدام نموده است.

 

لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه ی همکاران و اعضای محترم سازمان می رساند، از این پس روزهای پنج شنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح مشاور ارشد مالیاتی سازمان نظام پزشکی تبریز آماده ارائه مشاوره، راهنمایی و پاسخگویی به کلیه ی چالش ها، دغدغه ها و سوالات مالیاتی اعضای محترم شامل مشاوره در تکمیل اظهارنامه مالیاتی، مالیات غیر معقول و ... می باشد.

 

* لازم به یادآوری است که کلیه ی خدمات مشاوره مالیاتی قابل ارائه از سوی ایشان برای اعضای محترم به صورت کاملاً رایگان می باشد.

 

*قابل توجه اعضای محترم سازمان*

تنها کارشناس طرف قرارداد سازمان نظام پزشکی تبریز در خصوص انجام خدمات مشاوره امور مالیاتی اعضای محترم، جناب آقای ناصر مقدم طاهری می باشند و سازمان نظام پزشکی تبریز در خصوص شخص و یا مرکز ارائه دهنده خدمات مشاوره امور مالیاتی دیگری برای اعضای محترم، هیچگونه مسئولیتی ندارد.