انجمن های علمی

 

 بسمه تعالی

لیست انجمن­های علمی استان آذربایجان شرقی

ردیف

نام انجمن

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

1

بیهوشی

دکتر بهمن نقی پور باسمنج

رئیس انجمن استان

2

داخلی

دکتر محمد تقی آهنگر آتشی

رئیس انجمن استان

3

رادیولوژی

دکترعطاء اله ادهمی

رئیس انجمن استان

4

دندانپزشکان

دکتر سید امین موسوی

رئیس انجمن استان

5

زنان و زایمان

دکتر صدیقه عبدالهی فرد

رئیس انجمن استان

6

ارتوپدی

دکتر اسرافیل زنجانی

رئیس انجمن استان

7

جراحان عمومی

دکتر شهریار هاشم زاده

نماینده انجمن ایران در استان

8

طب اورژانس

دکتر علیرضا علاء

رئیس انجمن استان

9

پوست

دکتر حمیده عظیمی

رئیس انجمن استان

10

مغز و اعصاب

دکتر هرمز آیرملو

رئیس انجمن استان

11

کودکان

دکتر کاظم غفارزاده سخا

رئیس انجمن استان

12

ارولوژی

دکتر صمد هژیر کارزار

رئیس انجمن استان

13

روانپزشکان

دکتر علیرضا فرنام

رئیس انجمن استان

14

جراحان قلب

دکتر رضایت پرویزی

ارشد جراحان قلب استان

15

چشم

دکتر عبداله شناسی

رئیس انجمن استان

16

جراحان مغز و اعصاب

دکتر علی هاشم زاده

رئیس انجمن استان

17

جمعیت مامایی

فریده رشتبری

رئیس جمعیت مامایی استان

18

انجمن مامایی

مهین کمالی فرد

رئیس انجمن استان

19

تغذیه

دکتر علی برزگر

رئیس انجمن استان

20

فیزیوتراپی

دکتر بهرام امیر شاکری

رئیس انجمن استان

21

داروسازان

دکتر حجت اله یزدان شناس

رئیس انجمن ایران

22

پاتولوژی

دکتر حیدر علی اسماعیلی

رئیس انجمن استان

23

ENT

دکتر محمد نژاد کاظم

رئیس انجمن استان

24

عفونی

دکتر ورشوچی فرد

نماینده انجمن ایران در استان

25

رادیوانکولوژی

دکتر فرشاد سید نژاد

رئیس انجمن استان

26

علوم آزمایشگاهی

دکتر علی اصغر ثانی

رئیس انجمن استان

27 پزشکان عمومی دکتر فریدون اشرفیان رئیس انجمن استان

28

قلب

دکتر جهانبخش صمدی خواه

رئیس انجمن استان

29

خون

دکتر جلیل واعظ قراملکی

رئیس انجمن استان

30

توانبخشی

نادر مقیمی

رئیس هیئت مدیره انجمن مراکز توانبخشی غیر دولتی استان

31

کار درمانی

هادی گلی زاده

رئیس هیئت مدیره انجمن استان

32

ریه

دکتر خلیل انصارین

عضو هیئت مدیره انجمن ایران

33

نفرولوژی

دکتر حمید طیبی خسروشاهی

نماینده انجمن ایران در استان

34

غدد

دکتر امیر بهرامی

نماینده انجمن ایران در استان

35

روماتولوژی

دکتر علیرضا خبازی

نماینده انجمن ایران در استان

36

گوارش

دکتر محمد حسین صومی

نماینده انجمن ایران در استان

37 پلاستیک دکتر بابک دوامی رئیس انجمن ستان