انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

آقای دکتر اسرافیل بالائی دندانپزشک

آقای دکتر اسرافیل بالئی گجن

اینجانب دکتر اسرافیل بالائی در تاریخ 1345  در حومه شهرستان بستان آباد متولد شدم تحصیلات دوره دبیرستان را در سال 1365 در دبیر ستان 29 بهمن تبریز به پایان رساندم در سال 1380 از دانشکده دندانپزشکی تبریز فارغ التحصیل شدم ،اکنون در دانشکده دندانپزشکی تبریز مشغول بکار می باشم.

نماینده دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی شهرستان تبریز

رئیس انجمن دندانپزشکان استان آذربایجان شرقی

مسئول گروه سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی تبریز