خردمند باشيد تا توانگر باشيد .

07 فروردین 94
 • 13:51

  سیستم اتوماسیون نظام پزشکی تبریز

  سیستم اتوماسیون نظام پزشکی تبریز
 • 15:53

  ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

  در صورتیکه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی ، بیمبالاتی یا اقدام به ام

  ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392
 • 14:40

  سیستم اتوماسیون نظام پزشکی تبریز

  سیستم اتوماسیون نظام پزشکی تبریز
 • 15:35

  تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 1393 اعلام شد

  براساس مصوبه هیات وزیران، تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1393 اعلام شد

  تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 1393 اعلام شد
 • 15:53

  ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

  در صورتیکه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی ، بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته باشد یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود...

  ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392