انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

آقای سعید شبستری خیابانی دکترای علوم آزمایشگاهی

نام :سعید 

نام خانوادگی : شبستری خیابانی

رشته تحصیلی:  دکتری علوم آزمایشگاهی

محل خدمت : هلال احمر

آدرس محل کار :چهار راه آبرسان هلال احمر

تلفن محل کار 3360600     همراه: 09141151115

پست الکترونیک :dr.s.shabestari@gmail.com 

سوابق تحصیلی 

دوره : دکتری علوم آزمایشگاهی    محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی  تبریز     سال 1372

سوابق آموزشی 

دانشگاه :آزاد     سال:  1372     درجه :هیأت علمی تمام وقت ونیمه وقت

سوابق آموزشی ،پژوهشی،اجرائی ،مدیریتیواجتماعی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1372

معاون بهزیستی ازسال 1375تا 1378

مدیر کل سازما ن بهزیستی از سال 1378تا 1385

مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان شهید محلاتی از سال 1373تا1374

مسئول فنی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی از سال 1377تا1382

مسئول فنی آزمایشگاه مرکز بهداشت از سال 1372تا1373