انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

- آقای دکتر علیرضا نجفی بوکت متخصص پاتولوژی

آقای دکتر علیرضا نجفی بوکت

در سال 1343 در شهرستان عجب شیر در یک خانواده مذهبی بدنیا آمد. پدر وی حسین  نجفی قاضی دادگستری و دارای تحصیلات حوزوی و حقوق قضایی و مدرس دانشگاه و شاعر می باشد .تحصیلات ابتدایی را در اسکو وتهران و راهنمایی و دبیر ستان رادر تهران وشبسترودیپلم متوطه رادر رشته ریاضی وفیزیک را با عنوان رتبه اول استان از دبیر ستان فردوسی تبریز به پایان رسانید.

در سال 1362وارد در رشته علوم آزمایشگاهی شد و در سال 1364مجددا در کنکور سراسری شرکت وبا اخذ رتبه 18 منطقه یک آزاد وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران شد ودر سال 1378 موفق به اخذ بورد تخصص پاتولوژی کلینیکال وآناتومیکال ازدانشگاه علوم پزشکی تهران شد وبه استخدام پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی در آمد واکنون نیز یعنوان معاون امور آزمایشگاهی این اداره و موسس فنی آزمایشگاه پاتولوژی دکتر نجفی تبریز واقع در چهار راه عباسی در خدمت مردم است.همسر وی نسرین خرازیان دکتر دارو ساز و همکار او در پزشکی قانونی است و دارای دو فرزند ذکور بنامهای نوید والیاد می باشد