انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

- آقای دکتر شهرام دبیری اسکوئی متخصص طب هسته ای

نام : شهرام

نام خانوادگی :دبیری اسکوئی

تاریخ تولد : 1339

فارغ التحصیل دبیرستان فردوسی تبریز: 1356

فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تبریز: 1365

بورد تخصصی پزشکی هسته ای  دانشگاه تهران : 1368

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریزاز سال 1368 تاکنون

دوره تکمیلی تخصصی پزشکی هسته ای : دانشگاه کانازوای ژاپن سال 1368

دوره پزشکی هسته ای و حفاظت در برابر اشعه در مسکو از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی: 1369

سمت های فعلی :

استاد و رئیس بخش پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

موسس مرکز طب هسته ای دکتر دبیری

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز

مدیر عامل شرکت پزشکان ولیعصر تبریز(بیمارستان بین المللی تبریز)

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز

رئیس هیئت تجدید نظر  انتظامی نظام پزشکی استان

موسس باشگاه فرهنگی ورزشی دبیری

رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی  ورزشی  ماشین سازی

رئیس هیئت تنیس استان آذربایجان شرقی