انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

- آقای دکتر امراله میر گلوی بیات متخصص جراحی

نام : امر اله

نام خانوادگی :میر گلوی بیات

سال تولد: 1331

رشته تحصیلی :جراحی عمومی و عروق

رتبه عامی : دانشیار جراحی

گروه آموزشی:جراحی عمومی

آدرس محل کار : بیمارستان امام رضا بخش جراحی یک     تلفن محل کار : 3341317

آدرس مطب : خیابان ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا ساختمان آفتاب   شماره تلفن :5565866

سوابق تحصیلی

 دوره : پزشکی عمومی     محل تحصیل :  دانشگاه تبریز     سال 1350-1357     پایان نامه : درمان cp با فزیوتراپی

دوره  : جراحی عمومی     محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تبریز     سال 1358-1362      پایان نامه : هیپر پاراتیروئیدیسم اولیه  

دوره :  فلوشیپ جراحی عروق     محل تحصیل : انگلستان دانشگاه ولز    سال 1384

سوابق آموزشی

استاد یار سال 1362

دانشیار  سال  1380

سوابق کاری 

رئیس بخش جراحی یک بیمارستان امام رضا از سال 1376

از سال 1362 استاد یار و سپس دانشیار بخش جراحی 

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی از سال 1382 

عضو کمسیون ماده 20 

شرکت در شورای آموزشی دانشکده پزشکی 

عضو هیئت سوانح غیر مترقبه بیمارستان امام رضا

عضو هیئت مرگ میر بیمارستان امام رضا 

عضو هیئت بسیج بیمارستان امام رضا

عضو قبلی هیئت پژوهشی دانشکده به مدت چهار سال