انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 بهمن 97

آقای دکتر یوسف بیت اله متخصص اورتوپدی

نام : یوسف

نام خانوادگی : بیت اله

تاریخ تولد : 1321

محل تولد : تبریز متاهل دارای دو فرزند

پست الکترونیک : yosefbeytoll.md@gmail.com

وضع تحصیلی :

پزشک متخصص ارتوپدی و ترومالوژی و دوره تکمیلی در دانشگاه تورنتوکانادا

سوابق حرفه ای و اداری: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و دانشیار ارتوپدی وعضو جامعه جراحان ایران،عضو انجمن ارتوپدی شاخه شمالغرب،عضو سابق هیئت پزشکی فدراسیون وزنه برداری ایران

عضو سازمان نظام پزشکی  تبریز از اولین دوره شروع انتخابات تا کنون و معاون اسبق اداری و مالی دانشکده توانبخشی تبریز

تالیفات:

1 - کتاب مبانی طب ورزشی (تالیف)

2 - کتا ب توانبخشی در جراحی های ترمیمی وتعویض کامل مفاصل (ترجمه)و مقالات مختلف در مجلات  پزشکی