انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

آقای دکتر سعید پناهی

آقای دکتر سعید پناهی

متولد 1318 شهر تبریز می باشند .تحصیلات دبستانی و دبیرستانی خود رادر تبریز انجام داده و در سال 1337 از دبیرستان فردوسی تبریز فار غ التحصیل شده اند در سال 1337 به آلمان عزیمت و شروع به تحصیل پزشکی نموده اند.

در سال 1964از رشته پزشکی عمومی شهر فرایبورگ کشور آلمان فارغ التحصیل  وهمچنین مدرک تخصص جراحی مغزواعصاب رااز همان شهر در سال 1972اخذ نموده اند

در سال 1353 به عنوان استاد یار و از سال 1370به عنوان استاد در دانشگاه مشغول بکار شده اند

31 سال درمرکز آموزشی درمانی امام خمینی رشته جراحی اعصاب انجام وظیفه نموده اندو تعداد51نفر متخصص به جامعه ایران تحویل داده اند

از سال 1362 به عنوان مدیر گروه جراحی  اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشغول بوده اند

از سال1379 لغایت اسفند 87 نائب رئیس و عضو شورای عالی نظام پزشکی ودر سال 1388لغایت1391رئیس شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده اند

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن نظام پزشکی  شهرستان تبریز

رئیس شورای حل اختلاف پزشکان استان آذر بایجان شرقی

رئیس هیات مدیره گروه پزشکی شمس