انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

25 مهر 0

اعضای هیئت مدیره

 

1- آقای دکتر سعید پناهی متخصص جراح مغز و اعصاب  ریاست سازمان ورئیس شورای هماهنگی وسخنگوی سازمان

2- آقای دکتر رضایت پرویزی  فوق تخصص جراحی قلب وعروق قائم مقام سازمان

3- آقای دکتر امراله  میر گلوی بیات متخصص جراحی عمومی 

4- آقای دکتر علی رضا علاء دبیر جلسات هیئت مدیره

5- آقای دکتر شهرام دبیری اسکوئی متخصص طب هسته ای عضو هیئت مدیره

6- آقای عطاالله ابراهیم ادهمی متخصص رادیولوژی معاون رفاهی وپشتیبانی

7- آقای دکتر علیرضا نجفی بوکت متخصص پاتولوژی معاون آموزشی و پژوهشی

8- آقای دکتر علی هاشم زاده  متخصص جراحی مغزواعصاب  مسئول کمیته تبلیغات

9- آقای سعید شبستری خیابانی دکترای علوم آزمایشگاهی

10- آقای دکتر حجت پور فتحی نعمت آباد متخصص بیهوشی

11- آقای دکتر سید وحید سییدحسینی متخصص جراح عمومی  معاون انتظامی و دادستان

 

 

دندانپزشکان :

12- آقای دکتر اسرافیل بالائی دندانپزشک عضوهیئت مدیره

13- آقای دکتر سید امین موسوی متخصص پرتزهای دندانی

 

 

دارو سازان :

14- آقای دکتر حجت اله یزدانشناس داروساز

15- آقای دکتر محمد رضا سیاهی شادباد داروساز

 

 

ماما :

16- خانم عارفه پور علی نژاد کارشناس مامائی

 

17- آقای دکترعلی برزگر عنصرودی دکترای تخصصیph.d علوم تغذیه