انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

اعضای هیئت مدیره

 

1- آقای دکتر علیرضا صادقپور تیمور لوئی متخصص ارتوپدی رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز و شورای هماهنگی استان 

2- آقای دکتر علی اکبر طاهر اقدم  متخصص بیماریهای  مغز واعصاب 

3- آقای دکتر مهدی حقدوست متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیریمعاون منابع و توسعه و رئیس هیئت بدوی

4- آقای دکترفریدون اشرفیان بناب معاون انتظامی

5- آقای دکتر شهرام دبیری اسکوئی متخصص طب هسته ای 

6- آقای دکتر یاشار امامی دکترای حرفه ای معاون فنی و نظارت

7- آقای دکتر کاظم قهرمان زاده  متخصص آسیب شناسی  معاون آموزشی 

8- آقای دکتر عطا محمود پور متخصص بیهوشی معاون پژوهشی 

9- خانم دکتر ساناز موسوی  متخصص زنان و زایمان 

10- آقای دکتر علیرضا رحیمی ممقانی متخصص طب هسته ای 

11- آقای دکتر  محمود بهشتی  متخصص گوش ،گلو ،بینی وجراحی سر و گردن

 

 

دندانپزشکان :

12- آقای دکتر اسرافیل بالائی دندانپزشک جانشین دادستان

13- آقای دکتر سید امین موسوی متخصص پرتزهای دندانی

 

 

دارو سازان :

14- آقای دکتر حجت اله یزدانشناس داروساز

15- آقای دکتر محمد رضا سیاهی شادباد داروساز

 

 

ماما :

16- خانم فریده رشتبری کارشناس مامائی

 

17- خانم شیوا هوجقانی دکترای تخصصیph.d علوم تغذیه