انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

خدمات داروئی


همکار محترم سرکار خانم دکتر/ جناب آقای دکتر

موضوع : خدمات داروئی

با سلام

احتراما"  موارد زیر جهت استحضار و دقت نظر و اقدام لازم به حضور اعلام میگردد:

1- باتوجه به گزارشات دریافتی متاسفانه معدودی از مراکز پزشکی و مطبها برخلاف موارد 6 و 13 آئین نامه انتظامی نظام پزشکی نسبت به هدایت بیمار جهت دریافت خدمات دارویی و یا پاراکلینیکی به مرکز خاص اقدام مینماید با توجه به ضرورت رعایت حقوق بیماران و جلوگیری از تضییع آن از کلیه همکاران محترم تقاضا دارد ضمن رعایت موارد فوق تسبت به عملکرد پرسنل زیر مجموعه خود نیز نظارت داشتع باشند.

2- باتوجه مقطع کنونی و کمبود ونایاب بودن برخی از برندهای داروئی وملزومات پزشکی در بازار جهت جلوگیری از تشویش بازار داروئی و ایجاد مکمل برای بیماران از برند نویسی نسخ خودداری شود.

آحاد جامعه پزشکی موظف به رعایت قوانین و اصول اخلاقی مربوط به حرفه پزشکی بوده تا بهانه ای به دست بدخواهان این قشر زحمتکش و فرهیخته داده نشود تابانادیده گرفتن زحمات ارزشمند و موثر آنها مورد آماج تهمت ها قرار دهند

دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی بنا بر وظایف ذاتی و قانونی خود با همکاری سازمانهای بیمه گر نسبت به موارد فوق نظارت جدی خواهندنمود

دکتر روزبه رجائی                      دکتر سعید پناهی                      دکتر محبوب نعمتی