انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

مناسب سازی اماکن پزشکان برای افراد معلول وکم توان

بسمه تعالی

تاریخ : 24/12/92

شماره :3/57/4795

معاونت شهرسازی و معماری

 ریاست محترم سازمان نظام پزشکی استان

 با سلام

احتراما" چنانچه مستحضرید یکی از شاخصه های رشد و توسعه پایدار هر شهر نحوه ارائه خدمات به  افراد دارای معلولیت و کم توانی می باشد طبق آمار جهانی حداقل 10%جمعیت دنیا را افراد دارای معلول تشکیل می دهند که 80% این افراد در کشورهای در حال توسعه منجمله  ایران زندگی می کنند در طول 8سال دفاع مقدس نیز تعدادی از بهترین جوانان این مرز و بوم در دفاع از کیان کشور دچار معلولیت شده اند که همه اینها توجه مضاعف به این موضوع را ضروری می نماید.

بعضا" مشاهده می شود اماکن مورد استفاده پزشکان و واحدهای خدماتی پزشکی علی الخصوص محورهای 17 شهریور - طالقانی - پاستور جدید و .. از نظر امکان تردد منجمله پارکینگ خودرو آسانسور مناسب جهت استفاده افراد ویلچری ورودی اصل به ساختمان و ... دارای اشکال بوده و مراجعین با مشکلات عدیده ای مواجه هستند به استناد مواد قانونی مربوط به مطبهای پزشکی و دندانپزشکی علی الخصوص ماده 21 فضای فیزیکی که با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی در کلیه قسمتهای ساختمان مورد استفاده پزشکان را ضروری می داندخواهشمند است به واحدهای صادر کننده مجوز فعالیت پزشکان تاکید اکید فرمائید به هنگام بررسی مدارک ضمن بازدید از محل در اماکنی که ضوابط مناسب سازی را رعایت ننموده اند برخورد قانونی اعمال دارند.

عزتی

معاون شهر سازی و معماری

 و رئیس کمیته راهبرد مناسب سازی محیط شهری