انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

كتابخانه ملي پزشكي ايران

بسمه تعالي

رياست محترم سازمان نظام پزشكي شهرستان

رياست محترم انجمن علمي تخصصي

رياست محترم بيمارستان / مركز درماني

سلام عليكم

احتراما"با عنايت به اهميت روز افزون روز آمد كردن آموخته هاي علمي  دانش آموختگان رشته هاي مخنلف پزشكي و تسهيل دسترسي پژوهشگران حوزه هاي  مختلف پزشكي به منابع معتبر علمي جهان به اطلاع مي رساند،سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به  منظور آشنايي و دسترسي آسان و سريع جامعه پزشكي در بخش غير دولتي به آخرين و جديد ترين دستاورهاي علمي و تكنولوژيك پزشكي در نظر دارد بعنوان هماهنگ كننده وهدايت كننده عمل نموده و از طريق كتابخانه ملي پزشكي ايران       (  INLM)ايفاي نقش نمايد.

اين توافق و راهبري از طريق ELSEVIR HEALTH كه بزرگترين ناشر ژورنال ها،كتاب ها، بانكهاي اطلاعاتي و پورتال پزشكي در سطح بين الملي است صورت مي پذيرد.

اين مرجع با در اختيار داشتن پورتالهاي معروفي همچون MD Consult امكانات متنوع و ارزشمندي براي علاقه مندان در همه رشته هاي علوم پزشكي فراهم نموده ،امكان دسترسي سهل و آسان براي آنان فراهم مي آورد .

خواهشمند است ضمن بررسي طرح ،نقطه نظرات ، پيشنهادات و درخواست خود را براي اين معاونت ارسال فرمائيد .

دكتر عليرضا زالي

قائم مقام رئيس كل و

معاون نظارت و برنامه ريزي