انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0
اخبار سازمان

تصاویری از مراسم روز پزشک و داروساز سال 1396

تصاویری از برگزاری مراسم روز پزشک و داروساز در سالن همایش مجتمع رفاهی پترو شیمی تبریز و سخنرانیهای جناب آقای دکتر رضایت پرویزی ،قائم مقام سازمان نظام پزشکی وجناب آقای دکتر محمد حسین صومی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز وتقدیر وتشکر از پیشکسوتان سازمان نظام پزشکی با تقدیم لوح سپاس و همچنین اهدای لوح وکتاب یادمان دکتر مبین به پزشکان نمونه وپیشکسوت شهرستان تبریز